Seglingsresultat

 

Seglingsresultat 2018

Resultaten publiceras efter varje genomförd kappsegling

 

 

Styrare

2/6

9/6

16/6

28/6

5/7

12/7

19/7

 

2/8

9/8

18/8

1/9

8/9

15/9

22/9

Summa poäng

Torbjörn H

102:2

70:1

36:3

 

 

 

25:1

 

 

79:1

103:1

103:2

 

 

 

457

Benny F

52:1

103:2

 

 

 

 

85:2

 

29:4

104:3

 

 

 

 

 

373

Lars-Erik A

 

 

 

 

 

 

105:5

 

 

29:2

36:3

D

 

 

 

170

Ulf S

 

 

 

 

 

 

45:4

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Lars H

 

 

70:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Ingemar P

 

 

 

 

 

 

 

 

104:1

 

 

 

 

 

 

104

Åke T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54:4

 

 

 

 

 

54

Henrick G

 

36:3

103:1

 

 

 

 

 

54:2

 

79:2

70:1

 

 

 

342

Johan B

 

 

 

 

 

65:3

 

79:3

 

 

 

 

 

 

144

Vindstyrka m/s

 

3-4

4-5

 

 

 

3-4

 

3-4

4-5

6-7

2-3

 

 

 

 

 

Resultat seriekappseglingar:

Resultat distanskappsegling 26 juli:

1. Henrick Gyllberg, Tösen (S-4-2-16-5-14-15-M)

2. Benny Forsberg, Biskopen (S-13-5-16-2-1-15-M)

3. Lars-Erik Afzelius, Örnen (S-4-2-16-5-14-15-M)

4. Torbjörn Haraldsson, Tärnan (S-4-2-14-15-M)

5. Gunnar Nyman, Biskopinnan (S-4-2-5-7-M)

 

Slutresultat för seriekappseglingen 2018:

 

 

Startpris 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlskrona Båteskader