Seglingsresultat

 

Seglingsresultat 2017

Resultaten publiceras efter varje genomförd kappsegling

 

Resultat seriekappseglingar:

 

Styrare

3/6

10/6

15/6

29/6

inställd

6/7

13/7

20/7

 

3/8

10/8

19/8

inställd

26/8

2/9

9/9

16/9

Summa poäng

Torbjörn H

79:1

 

52:1

 

70:3

103:2

 

 

104:4

103:3

 

54:4

 

 

 

459 (2)

Benny F

54:4

 

102:2

 

36:1

 

 

 

 

 

 

104:2

 

102:1

103:3

465 (1)

Lars-Erik A

29:3

102:1

 

 

103:2

70:1

 

 

54:1

36:2

 

29:3

 

 

36:1

365

Ulf S

 

 

 

 

 

 

36:3

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Lars H

 

 

 

 

 

 

70:2

 

 

 

 

 

102:2

 

 

172

Magnus W

 

 

 

 

 

 

103:1

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Gunnar N

 

 

 

 

 

 

 

 

29:2

 

 

 

 

 

 

 

29

Henrick G

104:2

52:1

 

 

 

 

 

 

79:3

 

 

79:1

52:1

52:2

70:2

384 (3)

Johan B

 

 

 

 

 

X

 

 

 

70:1

 

 

 

 

 

70

Vindstyrka m/s

3-4

4-5

3-4

 

3-4

3-4

5-6

 

2-3

4-5

 

4-5

3-4

4-5

4-5

 

 

 

(poäng:startordning, X= avbröt)

(Summa poäng anges för det 5 bästa seglingarna)

Resultat distanskappsegling 27 juli:

 

1. Lag Afzelius, distans: 9,09, korrigerad distans efter tidsavdrag: 1,29

2. Lag Gyllberg, distans: 7,71, korrigerad distans efter tidsavdrag: -3,09

3. Lag Forsberg, avbröt

 

Resultat för seriekappseglingen 2017:

1. Lag Benny Forsberg

2. Lag Thorbjörn Haraldsson

3. Lag Henrick Gyllberg

 

Startpris 2017:

Lars-Erik Afzelius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlskrona Båteskader