Seglingsresultat

 

Seglingsresultat 2018

Resultaten publiceras efter varje genomförd kappsegling

 

 

Styrare

2/6

9/6

16/6

28/6

5/7

12/7

19/7

 

2/8

9/8

18/8

1/9

8/9

15/9

22/9

Summa poäng

Torbjörn H

102:2

70:1

36:3

 

 

 

25:1

 

 

 

 

 

 

 

 

233

Benny F

52:1

103:2

 

 

 

 

85:2

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Lars-Erik A

 

 

 

 

 

 

105:5

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Ulf S

 

 

 

 

 

 

45:4

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Lars H

 

 

70:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Magnus W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrick G

 

36:3

103:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139

Johan B

 

 

 

 

 

65:3

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Vindstyrka m/s

 

3-4

4-5

 

 

 

3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(poäng:startordning, X= avbröt)

(Summa poäng anges för det 5 bästa seglingarna)

 

Seglingsdata vid seriekappseglingarna

 

Resultat seriekappseglingar:

Resultat distanskappsegling 26 juli:

 

 

 

Slutresultat för seriekappseglingen 2018:

 

 

Startpris 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlskrona Båteskader