Seglingsinfomation

1 september

Första höstmånaden inleddes precis som sig bör, gråmulet och med regn i luften. Hårdvindsbanan seglades trots de mycket mediokra vindarna vilket var klokt då barkarna fick framföras med åror efter målgång för att ta sig till kaj. Inledning på kappseglingen var riktigt roligt med hyggliga vindar och täta manövrar medan fältet alltmer drogs isär i takt med att vinden gav vika. Biskopen tog sig snabbast runt om än med en mycket liten marginal till Örnen.


18 augusti

En kapssegling i frisk bris och ett härligt sensommarväder. Traditionell start med Målaren som första märke, därefter en spännan kryss bort till Länsman för vidare färd mot nordmärket nordväst Tjurkö. Snabbast denna dag var Biskopinnan som även tog starten men vare sig Tärnan eller Örnen var genereande efter. En rolig segling som höll gastar såväl som styrare igång. Nästa lördag är det ingen kappsegling då marindagen går av stapeln.

 

9 augusti

Många seglingssugna på kajen medförde att fyra barkar deltog. Goda vindar och en annorlunda bansträckning gjorde seglingen intressant. Tösen tog starten. Biskopinnan hann i fatt under första benet. De hade sedan sällskap med skifte som ledarbåt. Biskopinnan var först i mål och vann även dagens segling. Ejdern kom igång lite trögt men närmade sig ledarduon under de längre sträckorna med akterlig och öppen vind. Tärnan hängde med bra i början men tappade succesivt och råkade ut för egendomliga vindkantringar i Handelshamnen.


2 augusti

En synnerligen njutfull dag på sjön där de prognostiserade vindarna uteblev varför seglingen kunde genomföras i måttliga vindar. Hårdvindsbanan valdes med tanke på väntade vindar men även för att visa upp de 4 seglande barkarna för de som besökte skärgårdsfesten. Örnen tog ett snabbt grepp om tävlingen och paraderade stiligt i mål och vann dagens seriekappsegling följd av Biskopinnan, Tärnan och Tösen. 26 juli

Åter var det dags för en av säsongens höjdpunkter, sommarens distanskappsegling. Tävlingen avnöjts under bästa tänkbara förhållanden, i strålande sol och i lätta, ljumma vindar. Hela 5 barkar kom till start och prydde skärgården under eftermiddagen. Styrarna valde olika strategier och vägval i de bitvis nyckfulla vindarna. 2 barkar klarade tidsgränsen på 3 timmar medan övriga 3 fick varierande avdrag på den seglade sträckan då den maximala tiden överskreds. Längst seglade Tösen, tätt följd av Biskopen som med liten marginal slog Örnen. Därefter kom Tärnan och Bisopinnan. En härlig dag då segling på alla sätt och vis är som bäst.   


19 juli

Då tävlingssäsongen precis har nått sin mittpunkt bjöds dagens styrare och gastar på en spännande och omväxlande segling i nyckfulla vindar. Vid start rådde nästan stiltje, emellertid tog sig vinden, om än från olika håll, vilket satte styrarna på prov. Besättningen på Tösen hanterade förhållandena bäst med hygglig marginal mot Biskopen. Därefter blev det tätt mellan barkarna som resultatmässigt kom i ordningen Örnen, Tärnan och Ejdern. Även om Ejdern var långsammast i mål var hon först över startlinjen.

Nästa torsdag är det distanskappsegling.

 

5 juli

För få deltagare och hårda vindar medförde att det inte blev kappsegling i dag heller. Vi seglade Örnen i hårdvindsbanans område.


28 juni

Ingen kappsegling. Provseglade Tärnan.


16 juni

Åter en fantastisk dag på havet med tre barkar under segel. Sedvanlig start med första rundning runt Målaren och därefter Vettersgrund för vidare seglats till mål. Åter blev det Tärnan som knep första platsen medan Örnen och Biskopinnan slogs om andraplatsen. Men mycket knapp marginal knep Biskopinnan andra platsen och Örnen blev därmed god 3:a.

Nästa vecka är det uppehåll då midsommar avfiras men efter denna helg ser vi fram emot en härlig seglingssommar i gynsamma vindar.   9 juni

En synnerligen njutbar seriekappseglingsdag i strålande sol, måttliga ostliga vindar och med tre barkar. Bansträckningen blev start från hårdvindsbanan bort till Tveölja, vidare ned till Sturkö och sedan målgång vid Stumholmen. Biskopen försvann snabbt mot horisonten, Örnen tjuvstartade och gjorde därmed bort sig medan Tärnan luffade på långt efter övriga men som i kraft av skicklig styrare med gast och handikapp, tog segern.Första serikappseglingen den 2 juni

Årets första kappsegling genomfördes i varmt sommarväder och i svaga vindar. Örnen tog starten, men Ejdern seglade ifatt och vann genom smartare vägval.


Serieseglingar

Lördagen den 2/6 startar vi säsongens kappseglingar eller som vi även kallar det, serieseglingar. Samling sker vid Barkasskjulet, lördagar kl 11.00 och torsdagar kl 13.00. Vid samlingen bestämmer vi vilken bana som ska seglas, lottar båtarna mellan styrarna och fördelar besättningar mellan båtarna. Serieseglingarna pågår hela sommaren och sker följande datum: 9/6, 16/6, 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 18/8, 1/9, 8/9, 15/9 och 22/9. Blåser det mer än 8 m/s ställs seglingen in.


Utbildningsseglingar

CBE genomför utbildningsseglingar på lördagar under tiden 30 juni till den 28 juli. Vi samlas vid slup- och barkasskjulet kl 11 och håller på till kl 14. Målet att att utbilda nya medlemmar och vidareutbilda övriga medlemmar.General Nymans vandringspris 

Torsdagen den 26/7 är det distanssegling om General Nymans vandringspris.

Samling kl 13.00. Segling sker efter distanstabell där det gäller att segla så långt som möjligt under maxiamlt 3 timmar. Seglar man längre tid sker ett avdrag på den seglade distansen enligt en fastställd formel.Andra planerade seglingar under 2018


Eskadersegling                                          söndag 15 juli 10.00-16.00

Segling med MM-besökare                     vecka 29 och 31 (onsdag och fredag)

Kronan Coldin                                            lördag 11 aug 08.30-13.00

Marinmuseets vänner.                             söndag 12 aug 11.00-14.00

Sjöstridsskolan                                          torsdag 23 aug 08.30-17.00

Marindagen                                                 lördag 25 aug 08.00-17.00


 

   Seglingsinformation

Carlskrona Båteskader