Seglingsinfomation

Seglingsinformation

Riggkvällar genomförs den 6/4, 20/4, 27/4 mellan kl 18.00-20.00 i slup- och barkasskjulet. Målsättningen är; utbildning av medlemmarna samt kontroll och rep. av segel och rigg.

 

Vi startar med testsegling 18 o 19/5, 26 o 27/5 (alt 1 o 2/6). Samling kl 13.00.

 

För att försöka fånga upp så många som möjligt av de yngre så testar vi att segla

lördagar under juni, ½ augusti och september med samling kl 11.00.

 

Lördagen den 3/6 startar vi serieseglingarna.

 

Samling sker vid Barkasskjulet, lördagar kl 11.00 och torsdagar kl 13.00 för

bl a lottning av båtar.

 

Samma båt seglas totalt två gånger under samma säsong. Vi kan segla med antingen individuella lag (en styrare med gastar) eller gemensamt lag (flera styrare och gastar).

En styrare i ett gemensamt lag kan bli individuell styrare om antalet gastar räcker för

att bemanna ytterligare en bark. Ju fler barkar vi kan få under segel desto bättre.

 

Därefter seglar vi lördagen 10/6, torsdagar 15/6, 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8 och lördagar 19/8, 26/8, 2/9, 9/9 och 16/9.

 

Torsdagen den 27/7 är det distanssegling om General Nymans vandringspris.

Samling kl 13.00. Start så fort som lottning och riggning är klar.

Segling sker efter distanstabell med en idealtid av 3 timmar. Överskrids denna sker avdrag på seglad distans enl CBE faststäld formel.

 

Prisutdelning genomförs på MM torsdagen den 5 oktober kl 17.00.

 

Utbildningsseglingar

Vi fortsätter med utbildnigsseglingar (5 st) i juli på lördagar mellan kl 11 och 14

med start den 1 juli och slut den 29 juli. Målsättningen är utbildning av nya medlemmar samt vidareutbildning av övriga medlemmar.

 

Övrig planerad verksamhet

 

CBE 150 år lördag-söndag 15 - 16 juli

Kronan Coldin (samtliga barkar) lördag 12 aug 08.30-13.00

Sjöstridsskolan torsdag 17 aug eso ca 40 pers.

 

 

Carlskrona Båteskader