Startsida

Carlskrona Båteskader

 

Välkommen Till Carlskrona Båteskader

Barksegling är en kulturgärning! Eskadern är bildad 1867. Vi försöker förvalta gamla kunskaper och traditioner så gott vi kan och kan vara stolta över resultatet. Tänk att kunna förena så mycket nytta med så mycket nöje!

 

Jubileumsåret 2017

 

Detta år firar eskadern 150 år. Vi håller förnärvarande på att skapa en planering för hur detta skall firas.

 

Barkseglare!

 

Lördagen den 3 juni genomfördes årets första kappsegling. Fyra barkar kom under segel och vi fick en kappsegling med gynnsamma vindar. Därmed har CBE inlett sitt jubileumsfirande som kulminerar veckoslutet 15-16 juli med jubileumsmiddag och eskadersegling. Inbjudan utsänds omkring 10 juni. Högsta prioritet under jubileumsåret är att genomföra kappseglingar och utbildningsseglingar med så många barkar som möjligt. Medlemmarna uppmanas därför till ett flitigt deltagande, till att värva nya, seglande medlemmar och att sprida kunskap om CBE och dess verksamhet. Väl mött vid Slup- och Barkasskjulet!

 

Torbjörn Haraldsson

 

 

Eskaderchef

 

 

Nyheter

 

 

Historia

 

 

Seglingsinformation

 

 

Bilder

 

 

Seglingsresultat

 

 

Kontakt

 

 

Carlskrona Båteskader