Startsida

Carlskrona BåteskaderVälkommen Till Carlskrona Båteskader

Eskadern har gått in på sitt etthundrafemtiofemte verksamhetsår. Under de föregående två åren fick CBE på grund av pandemin svårt att bedriva en normal verksamhet. 

 

Sommaren är tyvärr slut och det innebär som bekant att expeditionen är avslutad och att barkarna Biskopinnan, Örnen och Tärnan får sin välförtjänta vintervila. Prisutdelning är genomförd vid Marinmuseum 2022-10-06

 

Barksegling är en kulturgärning! Eskadern är bildad 1867.  Vi försöker förvalta gamla kunskaper och traditioner så gott vi kan och kan vara stolta över resultatet. Tänk att kunna förena så mycket nytta med så mycket nöje!

 

NyheterHistoriaSeglingsinformationBilderSeglingsresultat
Kontakt