Startsida

Carlskrona BåteskaderVälkommen Till Carlskrona Båteskader

Eskadern har gått in på sitt etthundrafemtiofemte verksamhetsår. Under de föregående två åren fick CBE på grund av pandemin svårt att bedriva en normal verksamhet. År 2021 blev bättre och vi kunde genomföra utbildningsseglingar och seriekappseglingar med Biskopinnan, Örnen och Tärnan.  

 

Sommaren bara fortsätter. Serieseglingar pågår alltjämt med Biskopinnan, Örnen och Tärnan. Utbildningsseglingarna har avslutats för säsongen. Vi har fått en ny godkänd styrare och nya engagerade gastar. Grattis till dessa!  Turistseglingar håller på att avslutas.

 


Barksegling är en kulturgärning! Eskadern är bildad 1867.  Vi försöker förvalta gamla kunskaper och traditioner så gott vi kan och kan vara stolta över resultatet. Tänk att kunna förena så mycket nytta med så mycket nöje!

 

NyheterHistoriaSeglingsinformationBilderSeglingsresultat
Kontakt