Kontakt


Kontakta oss

Kontaktuppgifter

 


Eskaderchef

Torbjörn Haraldsson

0701-31 94 20

haro17@icloud.com

 

Flaggkapten

Fredrik Jordung

0708-71 98 48

jordungf@hotmail.se


Flagglöjtnant (Bokningar)

Magnus Wallenburg

0708-37 44 86

magnus@wallenburg.com


Flaggadjutanter (Tävling)

Åke Thidell

0708-22 76 52

aake.thidell@iiiee.lu.se


Henrick Gyllberg

0708-62 12 20

henrick.gyllberg@bth.se


Årsavgifter (2024)

Inträdesavgift.              1:-

Administrativ avgift.  197:-

Medlemsavgift.            3:-


Ny medl.            3+1+197 =201:-

Gammal medl. 3+0+197=200:-

PG: 56 61 31–9

Märk med ditt namn, epostadress och mobilnummer.