Kontakt


Kontakta oss

Kontaktuppgifter

 


Eskaderchef

Torbjörn Haraldsson

0701-31 94 20

 

Flaggkapten

Fredrik Jordung

0708-71 98 48

Flagglöjtnant(Bokningar)

Magnus Wallenburg

0708-37 44 86

 

Flaggadjutanter(Tävling)

Åke Thidell

0708-22 76 52

Henrick Gyllberg

0708-62 12 20


Medlemsavgifter(2023)

Ny medl.            3+1+197 =201:-

Gammal medl. 3+0+197 =200:-

PG: 56 61 31–9

Märk med ditt namn och mobilnummer.