Aktuellt

Aktuellt

2021

Serieseglingar:


Eftersom vi endast har tillgång till tre barkar har vi fått anpassa rutinen för anmälan inför tävlingssegling.


Flaggadjutanten Henric Gyllberg skall ha anmälan senast tre dagar iförväg. Han avgör vilken styrare som deltar. Fördelning av gastar sker enligt  ordinarie rutin vid styrarmöte


Eskadersegling:


Eskaderseglingen 2021 är inställd

Eftersom endast tre barkar är sjösatta anser Flaggen att en eskadersegling detta år är mindre meningsfull.

Eskaderseglingen prel planerat till 18 eller 25 juli ställs därför in.

Flaggen välkomnar dock privata alla initiativ till att barkarna utnyttjas, kanske som en informell eskadersegling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hemsida 2.0

Välkomna till Carlskrona Båteskaders nya hemsida