CBE 150 år


Firandet fick sin höjdpunkt veckoslutet 15-16 juli. Lördagen den 15 juli samlades 34 deltagare i strålande sol till en drink i Auroraparken. Därefter fortsatte festligheterna i Intendenturskolans eleganta lokaler med CBE-middag för 34 personer.  God mat, röda och vita viner, sång och roliga historier skapade en härlig stämning.  En gammal tradition är ett de olika borden, namngivna efter barkarna, hyllar varandra med nyskrivna visor. Det blev många visor och en hel del soloframträdande. En av visorna var denna på melodin Skånska slott och herresäten.


I afton vi firar i fyrdubbla rader.

I morgon vi mönstrar en stilig eskader.

Sex välfyllda barkar från Stummis styr bort,

mot parken och båthamnen på Kungsholmsfort.


På söndagsmorgonen den 16 juli samlades inte mindre än 50 deltagare utanför Slup- och barkasskjulet på Stumholmen. Vädret var gråmulet, men vinden från sydväst var gynnsam, och regnet skulle inte komma förrän mot aftonen. Gårdagskvällens festligheter diskuterades livligt. Sedan gav eskaderchefen, Torbjörn Haraldsson, order för eskaderseglingen. Riggning och losskastning gick som en dans och en eskader bestående av Biskopen, Örnen, Tösen, Ejdern, Tärnan samt Biskopinnan fick en två timmars kryss till Kungsholmen, där de gigade seglen och förtöjde i båthamnen. I den vackra parken dukade besättningarna upp sina lunchkorgar. Efter lunchen guidade medlemmen Lasse Larsson runt på ön. Hans gedigna kunskaper och tydliga officersstämma uppskattades märkbart.

Därefter begav sig besättningarna ombord, sköt fart ut ur hamnen, lossade gigtågen, skotade för öppen vind och återvände till Stumholmen. När sista seglet var beslaget och under tak i Slup- och Barkasskjulet, då kom regnet.


Alla var överens om att detta varit ett gediget och värdigt firande av CBE och barkarna.